Historia

Sjuvillorna från 1897 hör till den äldsta bebyggelsen i Saltsjöbaden. De bildade från början en rad om sju villor i en lång rad utmed Ringvägen nära den ena slutstationen, som blev färdig 1893. 

 

Ritningarna utfördes av arkitekten Eric Lundroth, som ritat flera villor i Djursholm enligt liknande gruppsystem. Byggherre var direktören Reinhold Hörnell med ekonomiskt stöd av Järnvägsbolaget.

Avsikten var att locka förmögna och ansedda familjer från Stockholm att bosätta sig i det nya området och utnyttja de snabba kommunikationerna.

Det nordligaste huset revs 1965 och ersattes av ett nytt hus.

Arkitektur

Sjuvillorna är lika varandra i stil och karaktär men skiljer sig i plan, fasadindelning och i utformningen av fönster dörrar och dekorativa detaljer. Gemensamt för dem alla är att de redan från början var åretruntbostäder. Varje villa fick 7-8 rum, kök och badrum.
Sjuvilla nummer två och tre är byggnadsminnesförklarade, och är båda byggda av trä i två våningar. De får sin prägel av burspråk, torn och utbyggnader i kombination med fjällpanel och dekorativa snickerier i amerikansk stil. Taken är plåttäckta och fantasifullt utformade. Den ursprungliga inredningen med komplicerad planlösning och många snickerier är i stort sett bevarad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Bild från 1902